e-ticaret sitesinin önemi

Herkesin bir internet mağazası olsun !

E-ticaret son yıllarda ticaret hayatımıza girmiş yeni bir iş yapma şeklidir ve bir çok farklı şekilde tanımlanmaktadır. Bu tanımlardan en fazla kullanılanı ise İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yapılmış olan tanımlamadır. OECD e-ticareti sayısallaştırılmış yazılı metin, ses ve görüntünün işlenmesi ve iletilmesine dayanan kişileri ve kurumları ilgilendiren tüm ticari işlemler olarak tanımlamıştır ve e-ticaret sürecini ise şu şekilde özetlemiştir:

Ticaret öncesi firmaların elektronik ortamda bilgilenmesi ve araştırma yürütmesi,

Firmaların elektronik ortamda buluşması,

Ödeme sürecinin yerine getirilmesi,

Taahhüdün yerine getirilmesi, mal veya hizmetin müşteriye teslimi, satış sonrası bakım, destek, vb. hizmetlerin temin edilmesi.

E-ticaretin tanımı bu kadar geniş bir biçimde yapılmışken bizim de e-ticareti geniş bir bakış açısı ile değerlendirmemiz gerekmektedir.

Yani e-ticaret müşterinin herhangi bir sitede bulunan herhangi bir ürünü satın almasından daha geniş bir kullanım alanına sahiptir. E-ticarete daha yaratıcı şekillerde yaklaşarak farklı şekillerde değer üretebilir ve ürettiğiniz bu değerin karşılığında da kazanç sağlayabilirsiniz.