2010 1. Çeyrek Türkiye?de e-ticaret Raporu

Herkesin bir internet mağazası olsun !

e-ticaret 2010 yılı ilk çeyreğinde geçen yıla göre %64 arttı.

Kriz öncesi döneme göre gelişmeler daha sınırlı kalsa da, Türkiye’de e-ticaret hacmi krizden çıkış sinyalleri veriyor. 2009 yılını 2008 yılına göre hafif bir yükseliş ile 10 milyar TL seviyesinden kapatan e-ticaret hacmi, 2010 yılı ilk üç ayı toplamında geçen seneye göre %64 artış gösterdi.

Kriz öncesi dönemde (2004-2007) yıllık bazda artışlar ortalama %100 seviyesinin üzerinde gerçekleşirken, 2008 yılının sonlarına doğru etkisini hissettiren kriz ile bu sene artış %64 seviyesinde olmuş ve 2009 yılı da, yılın ikinci yarısındaki hareket ile 2008 seviyesini geçebilmişti:
2004 yılında 2003 yılına göre artış oranı: 147%
2005 yılında 2004 yılına göre artış oranı: 114%
2006 yılında 2005 yılına göre artış oranı:   74%
2007 yılında 2006 yılına göre artış oranı: 129%
2008 yılında 2007 yılına göre artış oranı:   64%
2009 yılında 2008 yılına göre artış oranı:   13%
2009 ilk 3 ay toplamında 2010 ilk 3 ay toplamına göre artış oranı: 64%
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan verilere göre, 2010 yılı ilk üç ayında 3,3 milyar TL olarak gerçekleşen e-ticaret hacmi 2009 yılı aynı dönemine göre %64 artış yaşadı.
Sanal Mimarlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaya göre, geçen sene aynı döneme göre 2010 Ocak ayında artış oranı %73 olurken, Şubat ayında %57 ve Mart ayında %62 oranında artış gerçekleşti. Mart 2010 itibariyle tarihte ilk kez aylık 1,2 milyar TL e-ticaret hacmi seviyesine ulaşıldı.
Son gelişmeler ile sanal pos üzerinden gerçekleşen e-ticaretin, alışveriş için toplam kredi kartı kullanımı içindeki payı da %7’ler seviyesinde gerçekleşmeye başladı. Geçmiş yıllara göre yaşanan gelişmeler dikkate alındığında, Türk insanının alışverişini her geçen yıl biraz daha e-ticaret yönüne kaydırdığı söylenebilir.
Sanal Mimarlar tarafından geliştirilen SM E-ticaret Endeksi de gelişmelere bağlı olarak yükselişini sürdürüyor. Ocak 2005 tarihinde 100 seviyesinden başlayan endeks, 2008 yılında 300 seviyesine ulaşmış ve 2009 yılını 311,54 seviyesinden kapatmıştı. Endeksin 2010 yılı Mart ayı kapanışı 331,78 seviyesinden gerçekleşti.
SM E-ticaret Endeksi, Türkiye’de e-ticaret hacminin, alışveriş amaçlı kredi kartı kullanımı içindeki payına bakıyor ve bu paydaki aylık artış ve azalışları baz alıp, endeks olarak sunuyor. Bu çerçevede endeks, alışverişlerde e-ticarete yönelim konusunda gösterge teşkile diyor.