Alan Adları Gerçek İsim Sahiplerine Verilecek

Herkesin bir internet mağazası olsun !

BİLGİ Teknolojileri ve İletişim Kurumu, ünlülerin veya herkesçe bilinen marka ve şirketlerin adlarına başka şahıslar tarafından alınan “internet alan adları”yla ilgili kritik bir uygulama gidiyor.
Tanınmış şirket ve kişilerin adlarına, başkaları tarafından alınmış bulunan internet alan adları(domain) gerçek sahiplerine iade edilecek. İnternet alan adlarının gerçek sahiplerinin kim ya da kimler olacağını hakem heyetleri belirleyecek.

HAKEM HEYETLERİ OLUŞTURULACAK
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu , domainlerle ilgili problemlerin çözümünü öngören bir tebliğ taslağı hazırladı. Taslak, görüşe açıldı.Hazırlanan bu taslağa göre domainlerle ilgili uyuşmazlıkları, ‘Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcılar’ değerlendirecek. UÇHS, alan adları ile ilgili ihtilafların çözüm sürecini hakem heyetleri aracılığıyla yürütebilecek. Heyetlerde üniversiteler, uluslararası kuruluşlar veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları görev alacak.

HAKEMLER UZMAN OLACAK
UÇHS’nin faaliyetlerinde bulunmak isteyenler BTK’ya başvuruda bulunacak. UÇHS bünyesinde belirlenen minimum 10 kişilik bir hakem heyeti hazırda bulundurulacak. Hakemler; fikri mülkiyet hakları, marka, ticaret ve bilişim hukuku konularında uzman kişiler olacak. Hakemler kendilerine iletilen bilgi, belge ve kanıtlardan oluşan dosya üzerinden incelemeler yapacak, eğer gerek görülmezse tarafları şahsen dinleyemeyecek.

500 TL ÖDEME YAPILMASI
Domainin kendisine ait olması gerektiğini iddia eden kişi veya şirket, hakem ücreti olarak 500 TL ödemede bulunacak. UÇHS, domainlerle ilgili belge ve evrakları en az 10 yıl boyunca saklayacak. Bu bilgileri üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak.

DOMAİN GERÇEK SAHİBİNE VERİLECEK
BTK yetkilileri sistemin nasıl işleyeceğini kısaca anlattı: “Hak sahibi olduğunu iddia eden kişi, marka, ticaret unvanı, işletme adı ya da diğer tanıtıcı işaretlerle, internet adresinin ya da domainin benzer veya aynı olduğunu gösterecek. Ayrıca domaini tahsis ettiren tarafın bu domain ile ilgili yasal bir hakkı ya da bağlantısının olmadığını ortaya koyacak. Domanin sahibi tarafından kötü niyetle tahsis ettirildiğini kanıtlayacak” dedi. Yetkili kişi, eğer bu koşullar yerine getirilirse tanınmış kişi ya da ünlü bir marka ismine tahsisli internet adresinin, gerçek sahibine verilebileceğini belirtti.


Eklenme Tarihi : 08.06.2011